ضرورت مستند سازي فعاليت هاي فرهنگي و هنري با موضوع نماز مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهار محال و بختياري گفت: مستند سازي فعاليت هاي فرهنگي و هنري با موضوع نماز ضرورت داشته واقامه نماز جماعت مستمر و منظم در وقت فضيلت نماز ظهر و عصر و حضور منظم و حداکثري کارکنان و مديران در نماز اول وقت در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات تابعه سراسر اين استان لحاظ شده است.

ضرورت مستند سازي فعاليت هاي فرهنگي و هنري با موضوع نماز مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهار محال و بختياري گفت: مستند سازي فعاليت هاي فرهنگي و هنري با موضوع نماز ضرورت داشته واقامه نماز جماعت مستمر و منظم در وقت فضيلت نماز ظهر و عصر و حضور منظم و حداکثري کارکنان و مديران در نماز اول وقت در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات تابعه سراسر اين استان لحاظ شده است.

استاندار چهارمحال و بختياري خبر داد:

بررسي وضعيت ايمني راه هاي چهارمحال و بختياري در كميسيون ايمني راه هاي كشور استاندار چهارمحال و بختياري گفت: وضعيت ايمني راه هاي اين استان در كميسيون ايمني راه هاي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

فرمانده سپاه ناحيه شهرکرد:

کار در بسيج عبادت وافتخاري بزرگ است فرمانده سپاه ناحيه شهرکرد درجمع اعضاي شورا وبسيجيان پايگاه شهداء مسجدجامع شهرکرد باتسليت ايام اسارت آل الله گفت: کار در بسيج عبادت وافتخاري بزرگ است.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت
چهارمحال و بختیاری
گالری تصاویر
فرهنگی/ اجتماعی
اخبار ورزشی