در شهرکرد:

دستگيري سارق داخل خودرو با 8 فقره سرقت فرمانده انتظامي شهرستان شهركرد از دستگيري يك سارق حرفه اي داخل خودرو با هشت فقره سرقت در"شهركرد" خبر داد.

در شهرکرد:

دستگيري سارق داخل خودرو با 8 فقره سرقت فرمانده انتظامي شهرستان شهركرد از دستگيري يك سارق حرفه اي داخل خودرو با هشت فقره سرقت در"شهركرد" خبر داد.

در چهار محال و بختياري:

احياء تالاب گندمان با افزايش 37 درصدي ورود پرندگان مدير کل محيط زيست چهار محال و بختياري گفت: لانه گزيني 45 هزار قطعه پرنده آبزي به تالاب گندمان نشان از احياء آن تالاب است.

در شهرستان شهرکرد:

صلاحيت داوطلب انتخابات شوراهاي اسلامي 510 نفر اعلام شد فرماندار شهرستان شهرکرد گفت : از تعداد 559 ثبت نامي کانديداي شوراي اسلامي شهر و روستا در شهرستان شهرکرد 510 نفر صلاحيت آن ها اعلام شد..
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت