زن در حجاب مانند گوهر در صدف است مدير دفتر بسيج خواهران ناحيه شهرکرد گفت: حجاب و پوشش به عنوان يکي از اصلي ترين مظاهر فرهنگ در جامعه است و زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.

زن در حجاب مانند گوهر در صدف است مدير دفتر بسيج خواهران ناحيه شهرکرد گفت: حجاب و پوشش به عنوان يکي از اصلي ترين مظاهر فرهنگ در جامعه است و زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.

سيلي سخت چهارمحال و بختياري به اسرائيل/شمارش معکوس براي نابودي صهيونيسم درجريان راهپيمايي روز جهاني قدس مردم چهار محال و بختياري يک صدا شعار مرگ بر اسرائيل سر دادند.

در گفتگو با بام ايران خبر مطرح شد:

کوچک‌ترين نگاه پليد به اين مملکت با نگاه سختي مواجه مي‌شود/پرتاپ موشک پيامي براي کل دنيا بود فرمانده سپاه ناحيه شهرستان شهرکرد گفت: دشمنان بدانند که اگر روزي وارد خط قرمز شوند همه ما تبديل موشک خواهيم شد که از زمين و آسمان بر سر آن ها فرود خواهيم آمد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت