گفتگو با يکي از کسبه موفق در چهارمحال و بختياري:

صداقت با مشتري برکت کسب و کارم شد/ يکي از رموز موفقيتم همراهي و هم دلي با برادرم بود مدير بازرگاني مير سالاري گفت: يکي از مهم ترين رموز موفقيتم صداقت با مشتري و در کنار آن همراهي و هم دلي با برادرم بود.

گفتگو با يکي از کسبه موفق در چهارمحال و بختياري:

صداقت با مشتري برکت کسب و کارم شد/ يکي از رموز موفقيتم همراهي و هم دلي با برادرم بود مدير بازرگاني مير سالاري گفت: يکي از مهم ترين رموز موفقيتم صداقت با مشتري و در کنار آن همراهي و هم دلي با برادرم بود.

کسب و کارها در کشور امروز با چشم بسته حرکت ميکنند مدرس کالج بازاريابي گفت: کسب و کارها در کشور با چشم بسته حرکت مي‌کنند و امروز در دنيا متد مانيتورينگ روزانه به‌وجود آمده امري که متأسفانه در کسب و کارهاي داخل کشور ديده نمي‌شود.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری